Afbeeldingen het Hoge Broek

de moerasvezelkop vlinder, blauwtje

vlinder, icarusblauwtje de tureluur

de gele kwikstaart een ree

een haas een grutto

een bruine kiekendief libelle, oever

sprinkhaan, moeras orchis, moeras

lidsteng zonnedauw, ronde