De actie

De plantenwerkgroep van IVN Raalte start nu samen met betrokken leden van Natuurmonumenten een actie om het benodigde geld voor het herstel van het aangekochte weiland tot nieuw natuur in te zamelen. Voor het afgraven en afvoer van de grond is 16.000 euro nodig. Met uw steun gaat dit lukken. U kunt de grond per vierkante meter adopteren.

Personeelsleden van Natuurmonumenten hebben al gezorgd voor de eerste 1700 euro!

De adoptielijst

Indien u deze actie wilt ondersteunen kunt u het bedrag van uw keuze overmaken, 1 euro is goed voor 1 vierkante meter.

Het rekening nummer is NL35RABO0315537515 t.n.v. IVN Raalte Onder vermelding Hoge Broek.

Neem bij vragen gerust contact op via de gegevens op de contactpagina

Wilt u een minimaal 10 vierkante meter 'adopteren' gebruikt u dan het formulier op de contactpagina
Indien u 10 of meer vierkante meters adopteert dan ontvangt u een certificaat (digitaal).
Er is ook een lijst waarin komt te staan hoeveel meters geadopteerd is. Geef in het contact formulier aan of uw naam hierin wel of niet vermeld mag worden.

IVN Raalte valt onder de ANBI regeling.